Selecteer een pagina

Ik richt mij in mijn praktijk op vrouwen. Van meiden, nog in de fase van de puberteit, alleenstaande vrouwen, vrouwen met jonge kinderen, vrouwen die zorg- en opvoedingstaken achter de rug hebben tot vrouwen in de laatste fase van hun leven. Het kan zijn dat het wenselijk is gedurende de behandeling iemand uit je omgeving (bijvoorbeeld ouder, partner of een andere belangrijke persoon uit je netwerk) te betrekken.

OP ZOEK NAAR HULP?

Bij klachten of problemen is het raadzaam om hulp te zoeken bij een deskundige als je er zelf en met hulp van je eigen contacten niet meer uitkomt. Voor een periode ondersteuning krijgen van een hulpverlener die vanuit kennis en ervaring met je optrekt kan een oplossing bieden. Bij klachten of problemen kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • overbelasting
 • negatieve gedachten
 • gevoelens van onzekerheid en tekortschieten
 • problemen met beheersen van emoties
 • gevoelens van ‘overafhankelijkheid’ van andere mensen
 • het gezin niet meer aankunnen
 • problemen in de huwelijksrelatie
 • verlieservaring
 • eetbuien en overgewicht
 • negatieve lichaamsbeleving
 • angst en paniek
 • somberheid of depressieve stemming
 • terugkerende contactproblemen
 • hooggevoeligheid
 • ADHD
 • slaapproblemen
 • emotionele problemen na een scheiding
 • burnout klachten

Wanneer is deze vorm van hulpverlening niet geschikt?

 • hardnekkige fobieën (intensieve hulp is wenselijk)
 • zware dwangstoornissen (deeltijd behandeling of opname is noodzakelijk)
 • ernstige suicidaliteit (crisis met opnamedreiging)
 • ernstige verslaving
 • psychotische klachten