Selecteer een pagina

WERKWIJZE

Veelal werk ik volgens het vijf-gesprekken model. Het is een werkwijze in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij je zonder wachttijd een behandeling van vijf gesprekken krijgt aangeboden (het intake gesprek valt daarbuiten).

Na een of twee intakegesprekken stel ik, in samenspraak met jou, een werkplan op. Hierin worden doelen en werkwijze vermeld. Dit is de leidraad voor de gesprekken. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van je klachten en je hulpvraag. Met behulp van huiswerkopdrachten kun je nieuwe inzichten krijgen en leren anders met je klachten en problemen om te gaan.

Voorafgaand aan het eerste gesprek krijg je een intake formulier toegestuurd. Naast je persoonsgegevens kun je daarin ook de reden van je aanmelding en je visie op de problematiek weergeven.

Als na vijf gesprekken blijkt dat verdere hulp nodig is overleggen we of de zorg vanuit mijn praktijk geboden kan worden. Als dit niet zo is kun je via je eigen huisarts een verwijzing aanvragen voor meer specifieke hulp die aansluit bij jouw klachten. Daarbij kan ik ondersteuning bieden.

Andere vrouwen die zich aanmelden voor hulp hebben problemen die weken, maanden en vaak zelfs jaren bestaan. Waarschijnlijk herken je dit en heb je er zelf al van alles aan proberen te doen. Dat dit tot nu toe niet voldoende heeft opgeleverd wil zeker niet zeggen dat er voor jou geen hoop is op verandering. De hoop die je krijgt als je klachten in een begrijpelijk en behandelbaar kader gezet worden, doet ook je eigen probleemoplossend vermogen weer toenemen!

Een eerste afspraak staat in het teken van kennismaking en het verhelderen van je problemen. Niet zelfden is het zo dat je je problemen zelfs na een eerste afspraak al anders kunt bezien.

VERGOEDING

De kosten voor een consult zijn € 65 per gesprek. Een consult bestaat uit minimaal een uur contact-tijd en daarnaast gemiddeld een half uur administratieve tijd (voorbereidingstijd, verslaglegging, plannen van afspraken). De kosten worden niet vergoed door de verzekering, ook niet bij een aanvullende verzekering. Als het gaat om verzekerde zorg (bij een grotere reguliere zorginstelling die contracten hebben met zorgverzekeraars) moet je er rekening mee houden dat je eerst zelf de kosten van het eigen risico moet betalen. Zeker als je een traject doorloopt in een nieuw jaar (je moet dan voor je hulpverleningstraject twee maal je eigen risico betalen) zijn de kosten voor een kortdurende behandeling in praktijk Vrouw van Waarde ongeveer gelijk aan de kosten van een traject bij een grote reguliere instelling.

Als het in het kader van de behandeling gewenst is om iemand uit je eigen sociale omgeving bij de gesprekken te betrekken (denk aan echtgenoot, kind, ouder) worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

Regelmatig komt het voor dat ik een ander (lager) tarief gebruik voor een consult. Als de kosten een drempel vormen voor behandeling van je klachten, of voor een vervolg van de behandeling (als blijkt dat je meer tijd nodig hebt dan de aangegeven vijf gesprekken), kunnen we in overleg kiezen voor deze optie. Een hulpverleningstraject mag een investering zijn maar de kosten daarvoor wil ik zoveel mogelijk naar draagkracht in rekening brengen. Kom kennismaken om samen met mij te zoeken naar wat je belemmert om ten volle ‘jezelf’ te zijn. Misschien moet je dingen opruimen of afrekenen met hardnekkige gedachten die jou steeds naar beneden trekken. Het kan ook zijn dat een dieper zicht op je karakter en achtergrond kan helpen om met meer energie en levensvreugde je uitdagingen van dit moment het hoofd te bieden. Bij aanmelding kun je binnen 14 dagen een aantal opties krijgen voor een eerste gesprek. Welkom!