Selecteer een pagina

Behandeling

De behandeling bestaat altijd uit gesprekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van oplossingsgerichte methodieken, deeltechnieken van de cognitieve gedragstherapie, huiswerkopdrachten, stress-coping (balans in je leven) en sociale netwerk strategieën. Naast het belangrijke relationele element zullen tal van andere interventies toegepast worden.

Doel van de behandeling is onder andere dat er (meer) balans komt in je leven. Zowel biologische als psychologische factoren, omgeving en gebeurtenissen beïnvloeden de psychische gezondheid. In het biopsychosociale model wordt een overzicht gegeven van de factoren die van invloed zijn op de psychische gezondheid en wordt de interactie tussen de verschillende factoren weergeven. Daarbij gaat het om de verhouding tussen enerzijds factoren die het ontstaan en aanhouden van de klachten veroorzaken (stress en kwetsbaarheid) en anderzijds factoren die de klachten tegen gaan of voorkomen (kracht en sociale steun). Gedurende de behandeling krijg je meer zicht op de onderstaande aspecten en werk je eraan om deze, waar nodig en mogelijk, positief te beïnvloeden.